Sinh lý về đại tiện (phần 2)

I) Cơ chế đi đại tiện.

Sinh lý về đại tiện (phần 2)

Cơ chế này rất phức tạp. Khi một người muốn đi đại tiện thì cơ thể phải hủy bỏ cơ chế giữ phân. Phân xuống đến phần dưới trực tràng sẽ tạo cảm giác mắc đi tiêu. Áp lực trong lòng trực tràng dồn xuống tác động trên thành trước trực tràng gây hiện tượng mở khóa.

Từ lúc này, mọi áp lực trong và ngoài trực tràng đều họp lại để tống phân ra ngoài. Chỉ có một lực cản lại là do sự co của cơ thắt ngoài hậu môn. Nếu cơ này mở thì phân ra dễ dàng. Nếu cơ này co thì không đi đại tiện được. Nếu cảm giác này bị ức chế như khi bệnh nhân nín đại tiện thì cảm giá sẽ mất.

Tuy nhiên còn một cách đi đại tiện khác là rặn. Bệnh nhân phải rặn nhiều khi phân đến phần trên ống hậu môn thì có thể được đẩy ra ngoài bằng áp lực trong ổ bụng.

II) Các thay đổi bệnh lý về đại tiên.

Cảm giác buồn đi đại tiện có thể mất đi nếu bệnh nhân nín. Tuy nhiên có thể tạo lại bằng cách rặn.

Ở một số bệnh nhân, sau hành động rặn thì các cơ đáy chậu phản ứng lại rất nhạy là giãn ra làm sàn chậu sa xuống thấp và gây thay đổi về giải phẫu học.

Cơ mu-trực tràng giãn làm mất góc hậu môn -trực tràng nhờ thế áp lực cao trong ổ bụng lúc này có thể đẩy phân ra ngoài.

Cơ chế đi dại tiện tự động xảy ra đối với một số người mà họ không ý thức được. Nếu bệnh nhân rặn mạnh quá làm các cơ bị căng và gây phản xạ giãn các cơ đáy chậu. Nếu họ không biết và cứ rặn mãi qua nhiều năm các cơ sẽ bị giãn vĩnh viễn.

Sinh lý về đại tiện (phần 2)
5 (100%) 1 vote

Đặt câu hỏi NGAY để được tư vấn MIỄN PHÍ