Các phương pháp chữa trị bệnh trĩ, mỗi phương pháp có những ưu và nhược điểm